torsdag den 16. november 2017

Knarbjerg kører videre - heldigvis


Den "nye" Knarbjerg Station

Det er lykkedes at finde et andet lokale til Knarbjergbanen. Lokalet er en hel del mindre end den kælder, banen det sidste års tid har holdt til i, så det er kun en meget lille del af den oprindelige bane, som kan genanvendes.
Det betyder at, der skal tænkes nye tanker. Det er muligt at føre det oprindelige koncept videre, men der åbner sig også en række andre muligheder, som skal tænkes igennem i de næste måneder.

I første omgang er Knarbjerg Vest blevet sat op i det nye lokale. Den forlængelse på 60 cm, som var blevet indbygget i kælderen, er der ikke længere plads til, så den er fjernet og sporene til varehus og læssevej er ført tilbage til deres oprindelige forløb før forlængelsen.
Der er også sat strøm på, så der kan trilles lidt frem og tilbage mens den nye linjeføring udtænkes

torsdag den 12. oktober 2017

Knarbjergbanens eksisten alvorligt truet!!!

Driften kan ikke genoptages alligevel :o(

Bedst som der er blevet sat en dato for, hvornår driften på Knarbjergbanen kan genoptages og arbejdet med at gøre banen klar, nærmer sig sin foreløbige afslutning, står det klart at, det kælderrum banen er flyttet ind i, ikke egner sig til modelbanerum.
Det har desværre vist sig at, der er en meget høj risiko for at grundvand kan trænge ind i kælderen med de skader, det kan medføre.
Arbejdet med at genopbygge banen er derfor ændret til at bryde banen ned igen.
Om det vil være muligt at bygge banen  på ny i andre lokaler undersøges...

søndag den 30. juli 2017

Driften genoptages til efteråret

Så kom der endelig forbindelse mellem Knarbjerg og Mørkøbing igen efter mere end halvandet års pause.
Det betyder, jeg nu tør sætte dato for, hvornår driften kan genoptages på banen nemlig lørdag den 9 december - mere end to år efter at driften blev sat på pause grundet flytning...
Maskinerne er klar på opstillingsbanegården "Mørkøbing" til at kører tog igen ,o)

Knarbjerg Vest er blevet forlænget med 60 cm, hvilket giver stationen et meget bedre udtryk.Ardelt traktoren rangerer på Knarbjerg Vest med tankvogn til Knarbjerg Diesel på bystationen

Bystationen med Knarbjerg Diesel og klædefabrikken er den del af banen, som har gennemgået færrest ændringer i banens 10 årige levetid. Sporet ved dieselfabrikken skal dog forlænges så, der bliver plads til et lille tankanlæg.

Havnen er endnu urørt men, det er nødvendigt at flytte omløbssporet og ændre på placeringen af siloanlægget for at lette rangeringen i de nye omgivelser

onsdag den 12. juli 2017

Det går langsomt fremad

Knarbjerg Vest er nu kommet op i fuld længde. Stationen er blevet forlænget med 60 cm i forhold til tidligere. Det er sket ved at skyde et ekstra modul ind i midten af stationen.

Næste opgave bliver havnen, hvor de nye lokaler ikke giver mulighed for at komme til sporene på samme måde og, derfor skal bl.a. omløbet flyttes, for at man kan komme til at koble af og på.
Men der er også blevet mulighed for at tilføje en ny virksomhed og et ekstra kajspor, så alt i alt bliver der lidt mere at lave på den nye havn.

lørdag den 4. marts 2017

Så sker der lidt igenEfter en pause på næsten 1½ år, kan der igen rangeres på Knarbjerg Havn.
Den faste del af anlægget med Knarbjerg Vest, Knarbjerg By og Havnen er kommet op og strømmen er tilsluttet, så der kan køres.
MEN, der er stadig lang vej før, der kan køres efter køreplan igen.
Havnen skal bygges en smule om, for at man kan komme til alle spor.
Der skal males baggrund på alle sektioner og frem for alt skal der sættes lys op. At lyset først kommer på plads efter at banen er sat op, skyldes at, jeg har besluttet at bruge LED-lyslister p.g.a. den lave lofthøjde og, jeg først kunne se hvilken vinkel og placering, der var bedst, når der var et anlæg et belyse :o)

lørdag den 10. december 2016

HOV! så gik der lige et helt år...
Knarbjergbanen skulle efter planen være kommet noget tættere på at kunne genoptage trafikken men, som det ofte er med jernbanen, tager nogle ting lidt længere tid end planlagt.
Derfor er banen stadig et godt stykke fra at kunne køre igen.

Det skal ikke forstås sådan at, der ikke kommer til at køre tog igen. Der kommer bare til at gå noget tid endnu, før det kan lade sig gøre ;o)

Jeg vender frygteligt tilbage med nyt så snart der er noget

lørdag den 26. december 2015

Trafikken midlertidigt indstillet

Knarbjergbanen er i slutningen af 2015 taget ned på grund af flytning.
Det ser dog ud til at banen vil kunne rekonstrueres det nye sted, endda med en del forbedringer i forhold til tidligere. Banen er jo fra starten bygget i sektioner, som kan skilles ad og, det betyder at en del af banen kan genetableres stort set uden ændringer. Knarbjerg Vest og Knarbjerg By vil således genopstå i den gamle udformning mens, en del af havnen og hele strækningen til Mørkøbing skal anlægges på ny.
Med lidt held er banen igen klar til trafik i slutningen af 2016 eller starten af 2017.
På gensyn :o)