fredag den 21. september 2018

"Knarbjergbanen" bliver til "Knarbjergbanerne"

Anlægget i kælderen var kommet ret langt, da beslutningen
om at stoppe byggeriet blev taget
Efter laaang tids grublen er jeg nu kommet frem til en brugbar plan for Knarbjergbanen fremadrettet.

Som tidligere beskrevet, havde jeg regnet med, at den kælder (med et hus ovenpå) jeg anskaffede mig for 3 år siden, kunne danne rammen for modelbanen.
Men da jeg endelig kom så langt at, der blev tid til at bygge banen i kælderen, viste den sig at være uegnet til formålet, primært på grund af risikoen for vandindtrængen, men også den lave lofthøjde gør at lokalet ikke er særlig rart at opholde sig i i længere tid.


Derfor skulle der findes en anden løsning...
Resultatet er blevet at, jeg benytter samme løsning, som da anlægget var i lejligheden på tredje sal - nemlig en kombination af fast anlæg og sektioner, der monteres ved køreaftner.

Den største ændring i selve konceptet bliver at, der fremover også udgår en privatbane fra Knarbjerg således at, der nu skal overleveres mellem to jernbanevirksomheder på Knarbjerg Station, ligesom der bliver mulighed for gennemgående vogne eller hele tog fra den ene bane til den anden.
Tanker og ideer er der mange af men, det er ikke så mange af dem, der er realiseret endnu, så meget kan ændre sig under vejs i byggeriet. men nedenfor vil jeg alligevel prøve at beskrive nogle af de tanker, der ligger til grund for projektet lige nu.

Knarbjergbanerne bliver fremover en del af husets kombinerede kontor og gæsteværelse, og nu altså også modelbanerum.
Selve anlægget kommer til at bestå af 3 bestanddele:

  1. Den faste del, som altid er klar til at køre og som ikke pilles ned med mindre et eller andet går helt galt, hvilket jeg ikke håber sker.
  2. Den semifaste del, som vil være monteret det meste af tiden men, som nemt kan afmonteres, hvis f.eks der bliver behov for at tage rummet i brug som gæsteværelse.
  3. Den løse del af anlægget, der kun sættes op i forbindelse med køreaftner, hvor legekammeraterne kommer på besøg. Denne del optager en god del af husets opholdsstue, når den er monteret.

    Hele anlægget vil blive bygget i sektioner, så det kan skilles ad og samles igen, hvis der skulle blive behov for det.
    Sektionerne udformes sådan at, de kan sættes op og tages ned af en person og, der er elektrisk forbindelse så snart to sektioner er spændt sammen med de tilhørende maskinbolte.
Knarbjergbanens faste del.
Yderst til venstre kan havnemodulet monteres hen over sovesofaen
Det eneste, som genbruges fra det gamle anlæg er "Knarbjerg Vest" men, da jeg har besluttet at erstatte de to "englændere" med almindelige sporskifter og samtidig elektrificere de centrale sporskifter i hver ende, vil stationen skulle ombygges betydeligt, før den tages i brug igen.
I forlængelse af stationen bliver tilføjet et maskindepot med drejeskive.

Fra Knarbjerg vil der fremover udgå to jernbaner:

Knarbjergbanen, der som tidligere kører fra "Knarbjerg" via mellemstationen "Bjaldsbæk" til endestationen "Mørkøbing" hvor der er forbindelse til det øvrige jernbanenet.

Som noget nyt, vil der fremover også udgå en privatbane fra Knarbjerg, nemlig "Grindalbanen", som kører over en landtange til nabofjorden, hvor den betjener den lille fiskerby Grindal.
Under vejs passerer banen en by, der endnu ikke har fået navn men, byens store virksomhed "Günthers Industrier" er banens helt store kunne og primære eksistensgrundlag. Virksomheden producerer parketgulve samt diverse lak og olieprodukter til både erhverv og private i skarp konkurrence med Junckers i Køge.

Banen fra Knarbjerg til Mørkøbing vil fortsat være en DSB sidebane og der vil også fortsat være en havn i Knarbjerg med en forholdsvis betydelig godstrafik.
Godskunderne vil være "Knarbjerg Fodder og Korn", "Knarbjerg Diesel", Konservesfabrikken, Bryggeriet samt Kul & Koks Kompagniet. Derudover vil der også være et størr varehus og en læssevej på stationen.

En af de større udfordringer har været at finde en løsning til opstillingsbanegården "Mørkøbing".
Tidligere bestod banegården af en sektion med 6 adskilte spor, som kunne forsegles med et låg og gemmes væk under en seng med alle 6 spor fuldt besat af togmateriel.
Men sektionen var 1,5 meter lang og temmelig tung, så det var ikke uden risiko for beskadigelse af enten ryggen eller materiellet, når sektionen skulle bakses på plads på anlægget eller under sengen.
Og da jeg i det hele taget ikke er så begejstret for rene opstillingsbanegårde, har hjernen været på overarbejde for at finde en anden løsning til den nye bane.
Inspirationen til løsningen kommer fra den kendte britiske modelbanemand "Ian Rice", der har skrevet flere specialhæfter om små modelbaneanlæg for det amerikanske blad Model Railroader.
Rice er specialist i små funktionelle modelbaneanlæg med masser af køreglæde på begrænset plads.
I stedet for at bruge plads på en hel opstillingsbanegård, bruger han kassetter, som enkeltvis kobles til et spor på anlægget, så et tog kan køre til- eller fra. Helt forenklet kan kassetten beskrives som et langt bræt med et spor på, der lidt ligesom en færge lægges ind til et dertil dedikeret spor på anlægget.
Tanken er at lave "Mørkøbing" lidt i retning af Vojens Station hvor Haderslevbanen kommer ind i egne spor ved siden af sporene der udgør hovedbanen mellem Padborg og Fredericia.
Haderslevbanen vil så i Mørkøbingversionen være Knarbjergbanen og hovedsporene på stationen bliver så disse kassetter, som kan udskiftes en af gnagen, hver gang der skal overlevere tog mellem hovedbanen og sidebanen.
det er lidt svært at forklare men, der skal nok komme billeder på, når konstruktionen er klar :o)

torsdag den 16. november 2017

Knarbjerg kører videre - heldigvis


Den "nye" Knarbjerg Station

Det er lykkedes at finde et andet lokale til Knarbjergbanen. Lokalet er en hel del mindre end den kælder, banen det sidste års tid har holdt til i, så det er kun en meget lille del af den oprindelige bane, som kan genanvendes.
Det betyder at, der skal tænkes nye tanker. Det er muligt at føre det oprindelige koncept videre, men der åbner sig også en række andre muligheder, som skal tænkes igennem i de næste måneder.

I første omgang er Knarbjerg Vest blevet sat op i det nye lokale. Den forlængelse på 60 cm, som var blevet indbygget i kælderen, er der ikke længere plads til, så den er fjernet og sporene til varehus og læssevej er ført tilbage til deres oprindelige forløb før forlængelsen.
Der er også sat strøm på, så der kan trilles lidt frem og tilbage mens den nye linjeføring udtænkes

torsdag den 12. oktober 2017

Knarbjergbanens eksisten alvorligt truet!!!

Driften kan ikke genoptages alligevel :o(

Bedst som der er blevet sat en dato for, hvornår driften på Knarbjergbanen kan genoptages og arbejdet med at gøre banen klar, nærmer sig sin foreløbige afslutning, står det klart at, det kælderrum banen er flyttet ind i, ikke egner sig til modelbanerum.
Det har desværre vist sig at, der er en meget høj risiko for at grundvand kan trænge ind i kælderen med de skader, det kan medføre.
Arbejdet med at genopbygge banen er derfor ændret til at bryde banen ned igen.
Om det vil være muligt at bygge banen  på ny i andre lokaler undersøges...

søndag den 30. juli 2017

Driften genoptages til efteråret

Så kom der endelig forbindelse mellem Knarbjerg og Mørkøbing igen efter mere end halvandet års pause.
Det betyder, jeg nu tør sætte dato for, hvornår driften kan genoptages på banen nemlig lørdag den 9 december - mere end to år efter at driften blev sat på pause grundet flytning...
Maskinerne er klar på opstillingsbanegården "Mørkøbing" til at kører tog igen ,o)

Knarbjerg Vest er blevet forlænget med 60 cm, hvilket giver stationen et meget bedre udtryk.Ardelt traktoren rangerer på Knarbjerg Vest med tankvogn til Knarbjerg Diesel på bystationen

Bystationen med Knarbjerg Diesel og klædefabrikken er den del af banen, som har gennemgået færrest ændringer i banens 10 årige levetid. Sporet ved dieselfabrikken skal dog forlænges så, der bliver plads til et lille tankanlæg.

Havnen er endnu urørt men, det er nødvendigt at flytte omløbssporet og ændre på placeringen af siloanlægget for at lette rangeringen i de nye omgivelser

onsdag den 12. juli 2017

Det går langsomt fremad

Knarbjerg Vest er nu kommet op i fuld længde. Stationen er blevet forlænget med 60 cm i forhold til tidligere. Det er sket ved at skyde et ekstra modul ind i midten af stationen.

Næste opgave bliver havnen, hvor de nye lokaler ikke giver mulighed for at komme til sporene på samme måde og, derfor skal bl.a. omløbet flyttes, for at man kan komme til at koble af og på.
Men der er også blevet mulighed for at tilføje en ny virksomhed og et ekstra kajspor, så alt i alt bliver der lidt mere at lave på den nye havn.

lørdag den 4. marts 2017

Så sker der lidt igenEfter en pause på næsten 1½ år, kan der igen rangeres på Knarbjerg Havn.
Den faste del af anlægget med Knarbjerg Vest, Knarbjerg By og Havnen er kommet op og strømmen er tilsluttet, så der kan køres.
MEN, der er stadig lang vej før, der kan køres efter køreplan igen.
Havnen skal bygges en smule om, for at man kan komme til alle spor.
Der skal males baggrund på alle sektioner og frem for alt skal der sættes lys op. At lyset først kommer på plads efter at banen er sat op, skyldes at, jeg har besluttet at bruge LED-lyslister p.g.a. den lave lofthøjde og, jeg først kunne se hvilken vinkel og placering, der var bedst, når der var et anlæg et belyse :o)

lørdag den 10. december 2016

HOV! så gik der lige et helt år...
Knarbjergbanen skulle efter planen være kommet noget tættere på at kunne genoptage trafikken men, som det ofte er med jernbanen, tager nogle ting lidt længere tid end planlagt.
Derfor er banen stadig et godt stykke fra at kunne køre igen.

Det skal ikke forstås sådan at, der ikke kommer til at køre tog igen. Der kommer bare til at gå noget tid endnu, før det kan lade sig gøre ;o)

Jeg vender frygteligt tilbage med nyt så snart der er noget