mandag den 22. august 2011

Materielbenyttelsen på Knarbjerg banen

Sidste halvdel af 60erne. Det ene MO løb er erstatet med en MX + CAE
Det kniber lidt med at få opdateret bloggen her med hvad, der sker på Knarbjerg banen. Men det er nu ikke fordi, der ikke sker noget.

Bortset fra sommer månederne, hvor folk er på ferie, så bliver der kørt efter køreplan ca. en gang om måneden. En stor del af modelbane energien er i år blevet brugt til at skabe mulighed for variation i det materiel, der benyttes på banen, så landskabet er der ikke rigtig blevet tid til at gøre noget ved.

Ligesom mange andre modelbaneinteresserede har jeg svært ved at begrænse mig, og vil gerne se flere forskellige typer af materiel på banen, end der er plads til.
Jeg har forsøgt at løse dette ved, med udgangspunkt i den samme køreplan, at inddele året i 3 perioder af hver 4 måneder, hvor der så køres med forskellig sammensætning af materiellet i hver periode.

I januar til og med april køres med materiel fra sidste halvdel af 50erne.
Persontogene køres af 2 MO motorvogne suppleret med vogne litra CP, CPS og CM
Knarbjerg Havn i slutningen af 50erne.
Tysk T3 rangerer med kunstgødning

Godstogene ekspederes af 2 D-maskiner, hvilket er lige i overkanten. Derfor er der anskaffet et lille tysk tenderlokomotiv af typen T3 som ventes klar til at afløse den ene D-maskine til årsskiftet. T3 har vist nok aldrig været brugt af DSB, men da Sønderjylland var tysk, kørte T3 på Haderslev banen, som jo er inspirationskilden til Knarbjerg. Så i Knarbjerg har man overtaget en af de gamle maskiner fra tyskerne.
Blandt godsvognene er der mange Q-vogne og trafikken med kunstgødning til grovvareselskabet på havnen foregår i åbne godsvogne med presenning.


I maj til og med august køres der så som i første halvdel af 60erne.
Persontogene køres stadig med MO og CP/CPS men nu er CM vognen erstattet af en AV.
Hvis Hobbytrade gør alvor af tanken om at producere CRM/CRS vognene, vil de blive sat ind i denne periode i stedet for CP/CPS
MO med CPS på Knarbjerg Vest i første halvdel af 60erne

Godstogene køres nu med 1 D-maskine og 1 MTer
På godsvognssiden er antallet af Q-vogne reduceret væsentligt og kunstgødningen til havnen køres nu med tyske vogne med bundtømning.


Knarbjerg By i sidste halvdel af 60erne med MO + Cls
Fra september til og med december er det så sidste halvdel af 60erne.
Nu er UIC litreringen ved at gøre sig gældende både på gods- og personvogne.
Det er stadig MO, som kører persontogene, men nu med Cll og Cls suppleret med en AV vogn.
Godstogene køres med en MT og en MX
Q-vognene er helt væk og der er dukket flere vogne med stålsider der er dukket private vogne fra FAF og KFK op i trafikken.
Tysk Köff på Knarbjerg Havn.
En anden variationsmulighed er at erstatte den ene MOer med lokomotiv + personvogn + rejsegodsvogn. Det kan enten være en D-maskine eller en MXer med forskellige personvogne.
Men da jeg kun har een MXer giver det en udfordring hvis der køres i sidste halvdel af 60erne.
Så må det ene godstog køres med MY og den er for tung til at køre på havnebanen.

Men heldigvis har Lenz lige sent en tysk Köff på markedet med helt suveræne køreegenskaber, så i den situation vil godstoget blive fremført med MY til Knarbjerg Vest og så vil selve rangeringen på stationen og til/fra havnen blive kørt med Köff’en

Samme Köff efter at have fået en sjat grøn maling. Håber dekalerne bliver lidt mindre tydelige efter en gang patinering, men ellers er resultatet nogenlunde ok.
Desværre er der temmelig stor forskel på den Köff, som blev produceret af Frichs og den, som tyskerne kørte med. Men når først den er malet grøn og har fået DSB litrering, så er jeg overbevist om, at jeg sagtens kan leve med den uoverensstemmelse – det er jo trods alt bare en leg :o)