Købstaden

"Købstaden" er anlæggets opstillingsbanegård og forbindelsen til resten af det danske jernbanenet.
Det er her togene står og venter på at komme "ind på scenen" eller bliver parkeret når de er færdige med at optræde.

Sporbenyttelse:
  • Sp 1 er omløbsspor
  • Sp 2 og 3 er godsspor
  • Sp 4 bruges til person og postvogne
  • Sp 11 og 12 bruges til op- og nedformering af de tog som MO vognene kører
Persontogene kører ud og ind af banegården flere gange i løbet af en køreaften, mens godstogene kun kører ud og ind een gang.