fredag den 14. august 2020

Opdateret 23/8: MZ IV fra Mck vs den gamle fra Hobbytrade

 

 Selvom Knarbjerg Banen er lagt i epoke III, har Mck's nye MZ IV alligevel sneget sig ind på anlægget.
Årsagen til det er at, jeg er barn af 70'erne hvor DSB's rød sorte design i den grad prægede jernbanerne i Danmark og, det vækker en del gode minder. Jeg håber på et tidspunkt at kunne præsentere en  version af Knarbjerg Banen lagt i omegnen af 1980

Modellen:

Mck's MZ vejer 657 gram
Hobbytrades vejer 472 gram


Mck's er udstyret med en ESU lyd dekoder med lyd produceret af ESU

Hobbytrades er udstyret med en ESU lyddekoder med lyd produceret af Danske Loksounds

Det første indtryk når man pakker maskinen ud er et gedigent lokomotiv med et væld af detaljer.


Maskinerne set oppe fra med Hobbytrade øverst.
På Hobbytrade maskinen er detaljer som løfteøjer og håndtag støbt med i formen, mens de på Mck's nu er løse dele i metal, som er monteret efterfølgende


 
 Detaljer over førerhuset. Hobbytrade øverst
 
Her er det Hobbytrade til venstre og Mck til højre.
Det virker som om der mangler noget i udstødningshullet på Mck's maskine Boggierne på Mck maskinen er noget af det flotteste og mest detaljerede, jeg har set


 Et af de kritikpunkter, som er blevet fremhævet, da de første Mck maskiner kom til landet, er det store gitter på siden. Her er det Hobbytrades version


Og her er det så Mck's bud på, hvordan gitteret skal tage sig ud.
Efter min mening burde MCk kunne have gjort dette betydeligt bedre men, sammenlign selv med billeder af forbilledet på nettet.

Påskrifterne er fine og svarer nogenlunde til, hvad man ser på andre modeller, der kommer på markedet i disse år.

Farven på nogle af teksterne er tilsyneladende "smuttet" lidt
Her er det Hobbytrade til Højre og Mck til venstre.
Jeg vil mene den gamle Hobbytrade er tættest på den rigtige farve på service teksterne under litra nummeret. Teksterne på Mck er alt for grønne.Et af de steder man virkelig kan se forskel på de muligheder, der er for detaljering i dag, er på dørhåndtag og håndbøjler.
Øverste billede er af den gamle Hobbytrade
Nederste billeder er MckSer man på detaljerne omkring lygterne på fronten, er der dog ikke den store forskel
Det er Mck på det øverste billede og Hobbytrade nederst


Maskinen kan klare ret små radier. Dog skal man så undlade at montere trinnene op til dørene på siden.
Kønt er det ikke😳


Overordnet set har Mck leveret en model med et rigtig flot visuelt indtryk og utrolig mange fine detaljer. Personligt er jeg ikke den store fan af brugen af ætsede gitre i stedet for de støbte detaljer. Jeg synes de ætsede gitre er for grove. Det er dog ikke så tydeligt på MZ'eren, som det var på MX-lokomotivet.

Køreegenskaberne:

Køreegenskaber er suveræne lige ud af æsken - ganske enkelt.

Funktionerne:

Der er et utal af funktioner i lokomotivet, både når det kommer til lyd og lys
Med i æsken følger en fin oversigt, som på forsiden har et billedet af MZ men, i teksten inde i oversigten, står der MX.
En hurtig gennemprøvning af de første 10 funktioner viser dog at, ikke alle funktioner ligger, som beskrevet i oversigten.
Hvor galt det er, må jeg vente med at finde ud af til, jeg for adgang til min "Lok programmer" igen i løbet af den kommende uge.

Lyden:

Lyden ER blevet bedre end i den gamle Hobbytrade - men...
På den positive side, så er det nu muligt at lade maskinen trille frem i trin 1 og 2 uden at motoren går op i omdrejninger. Man kan altså trille stille og roligt i tomgang.
MEN - når man så accelererer f.eks. ved at gå hurtigt til trin 18, så foregår accelerationen stille og roligt - måske endda lidt for langsomt til mange modelbaner med mindre det er rundbaner hvor, man bare kan lade den køre, til den er oppe i fart.
Fortryder man så, inden maskinen er helt oppe i fart, og begynder at bremse, så fortsætter lyden med at accelererer, selvom maskinen sætter farten ned. Det er ikke særlig smart

Jeg forstår ikke hvorfor, producenterne af lyden til disse maskiner ikke laver den, så maskinen kan accelererer op i fart og, derefter fortsætte for væsentligt lavere omdrejninger, ligesom i virkeligheden. Lyddekoderne kan udemærket programmeres til det, så det ligger ikke nogen begrænsning der

Det kunne f.eks gøres ved at man på håndregulatoren, når maskinen har afsluttet accelerationen, går eet køretrin ned, hvorefter dekoderen sænker omdrejningerne i et nærmere angivet antal sekunder (et minut er rigtig lang tid på en modelbane).
Hvis tiden så udløber eller man ændrer køretrin opad igen, går omdrejningerne op.
På den måde ville vi få et meget mere realistisk lydbillede, når vi kører, især i forbindelse med rangering

Trækkraften:

Trækkraften er også ret overbevisende.
jeg har testet med et tog på 54 aksler fordelt på 18 vogne op gennem en helix med radius 60 cm og en stigning på 2,6%.
Stigningen var ikke helt jævn, så lokomotivet måtte arbejde lidt ekstra nogle steder men, den klarede det.
Den begyndte dog at snakke en del, da den blev belastet, så jeg valgte ikke at øge belastningen da, der aldrig kommer til at køre så store tog på Knarbjerg Banen.
En lille kort video fra testen kan ses her

Konklusion:

En af kommentarerne på facebook til dette indlæg udtrykker det dejligt kort men præcist: "Super maskine med plads til forbedringer"

lørdag den 8. august 2020

Sommerstatus på Knarbjerg Banen

Der er i løbet af sommeren udført følgende arbejder på banen:

(Et par af emnerne er uddybet længere nede)
 1. Opsat yderligere fem stik til kørekontrollerne langs med anlægget.     Prøvekørslen i februar viste at, der manglede stik især omkring Knarbjerg Station

 2. Lavet et ekstra depotspor på Knarbjerg Station.
  Også her viste testen i februar at, de eksisterende spor ikke var helt nok

 3. Udarbejdet køreplan, som kan beskæftige 3 mand.
  Der arbejdes nu også på køreplan til 4-6 mand med udgangspunkt i 3-mands planen således at, antallet af tilmeldinger til en køredag afgør hvilken plan, der køres efter.

 4. Der er lavet vognkort og fragtsystem til godsvognene, som løber over 12 køredage.

 5. Lavet lidt landskabs arbejde på Günthers Industrier i Skovsør

 6. Sidst, men ikke mindst, er der gennemført yderlige to testkørsler af køreplan og fragtsystem.
  Begge testkørsler var vellykkede og, med nogle få justeringer er planerne klar, så banen kan sættes i drift og, der kan komme gang i mere regelmæssig afholdelse af køredage.

Køreplanen:

Den grafiske køreplan er lavet, så den giver et samlet billede og viser alle tog på både privatbanen og statsbanen
Planen kan afvikles af 3 mand på ca 2 timer og, hver "tur" har sin egen farve i grafen.
Der er en "rød" tur og en "blå" tur, som kører tog og, derudover er der en fast mand, som rangerer på Knarbjerg Station og styrer trafikken ind og ud af stationen

 Grafen er lavet, så den giver et samlet billede og viser alle tog på både privatbanen og statsbanen

Til hvert tog hører en arbejdsplan, som beskriver hvilke opgaver, toget skal løse under vejs


Her er der tale om et godstog, som kører fra Knarbjerg til Mørkøbing og videre ud i landet og, som undervejs udveksler vogne i Bjaldsbæk
Den røde linje på tværs af kortet fortæller at, det er "rød" tur, der kører toget. Over den røde linje er angivet hvilken rækkefølge vognene skal placeres i toget (se i beskrivelsen af fragtsedlen nedenfor hvad, der menes med "alfabetisk")
De små farvede firkanter på arbejdsplanen, er for at hjælpe føreren med, hvilke vogne, der skal tages op og sættes ud hvor. Hver station har sin egen farve.

Fragtsystemet:

Godsvognene er hver udstyret med en fragtseddel, som er hæftet på vognkortet.
Af fragtsedlen fremgår:
- Hvilken type vogn, der skal anvendes
- Hvor vognen skal hen
- Hvor vognen kommer fra
- Hvad lasten er
- Hvor meget lasten vejer
- Hvilke tog vognen indgår i
- Hvilken køredag kortet gælder
- Kortets løbenummer

Startende fra toppen af kortet, kan vi se at, vognen skal til Bjaldsbæk læssevej, hvilket både fremgår med tekst og farve. Den orange farve i "Til" feltet fortæller, det er Bjaldsbæk og den blå farve til højre at, den skal placeres på læssevejen

I linjen under kan vi se at, vogne skal med tog 501, som er privatbanens godstog i retning Mørkøbing-Knarbjerg for derefter at kører videre med enten tog 2803 eller 3101, som er DSB godstog, der betjener Bjaldsbæk

Herefter kan vi se at vognen er tom og at, der er tale om en svensk "O"-vogn eller anden kæpskinnevogn til transport af træ

Til sidst kan vi se at, vognen kommer fra "Günthers Industrier", som ligger i Skovsør

Langs kanten til højre kan vi se kortes løbenummer (29) og at det gælder for køredag 4 og 10
Teksten, som står på hovedet er fragtsedlen fra den foregående køredag, hvor vognen har kørt den modsatte vej læsset med træ.

Når fragtsedlen sidder på vognkortet, er den foldet så kun to køredages fragter synlige men, fragtsystemet løber over 12 køredage, inden det starter forfra igen.
Når en køredag er slut, vendes fragtsedlerne på alle vognene, så den næste køredag står øverst på kortet.Ovenfor er vist et eksempel på en lukket godsvogn, som bevæger sig rundt på Knarbjerg Banen.
Den røde stationsfarve tilhører Mørkøbing, der jo er banens opstilling og forbindelse til det øvrige jernbanenet.
Men hvis man kigger efter, står der ikke "Mørkøbing" i feltet men f.eks. "Padborg" eller "Esbjerg" og, det er ikke helt tilfældigt hvilken by, vognen bliver sendt ud til. Det afgøres nemlig af hvad, vognen skal, når den kommer ind på Knarbjerg banen igen.
Fragtsystemet er indrettet, så vogne til Mørkøbing og videre ud oprangeres i alfabetisk orden efter modtagerby og, så står vognene rigtigt placeret i toget når, fragtsedlerne vendes og toget er klar til at køre ind fra opstillingen igen.

Når et godstog kører ud på opstillingen, "står det over" en køredag, inden det kommer ind på banen igen. D.v.s hvis tog 2803 kører ud på dag 2, så returnerer det først som tog 2804 på dag 4.
På den måde kan jeg afholde to køredage i træk, uden de samme vogne kommer i spil igen.

Günthers Industrier

Günthers Industrier i Skovsør er privatbanens største godskunde og vel nok privatbanens eksistensgrundlag.


Målet for mig, har været at skabe en "signatur virksomhed", der kan ses i godstogene, både på privatbanen og på statsbanen og, som modtager flere forskellige vogntyper og derfor kræver flere spor.

Det sidste har givet mig en del hovedbrud.
På grund af den begrænsede plads, er der reelt ikke plads til mere end et spor og, jeg har brug for tre spor hvilket resulterer i at, de to af sporene er meget korte.
Og hvordan får man så de to korte spor til at se fornuftigt ud og virke længere, end de er?

Løsningen er blevet at lade det ene spor gå ind i en bygning og "gemme" det andet spor bag ved denne bygning.
Er selv meget godt tilfreds med resultatet, men bedøm selv ;o)