søndag den 21. oktober 2018

Efterårsferie i Knarbjerg

Så er efterårsferien ved at være forbi. Der har nu ikke været udpræget feriestemning i Knarbjerg , for ferien er blevet brugt til at gennemføre en større ombygning af selve Knarbjerg Station (som tidligere hed "Knarbjerg Vest").
En væsentlig del af ombygningen bestod i at fjerne de to dobbelte krydsningssporskifter ("englændere") som var placeret centralt i enderne af stationen. Man kan stadig se dem på nedenstående tegning af stationen, da jeg ikke har trukket dem ud i form af de to nye sporskifter i hver ende.Englæmderne har aldrig fungeret optimalt, og især korte maskiner gik ofte i stå på grund af manglende strøm. Det problem skulle gerne blive mindre nu, hvor de er blevet erstattet af 2x2 sporskifter i stedet.
Ud over udskiftning af englænderne, er der også blevet installeret drejeskive og en ny remisse samt to nye depotspor til person, post og rejsegodsvogne.
Billederne her viser status på banegården, som den ser ud nu. Der er stadig lang vej før indvielsestoget kan køre, men det går da fremad


Knarbjergs nye remise med drejeskive


Knarbjerg Station set fra perronerne i retning med havnen
og remisen, som ligger lige uden forbilledets venstre kant

Stationen set fra perronen i retning mod Mørkøbing, som vil ligge et stykke ude af det spor, som forsvinder ud af billedets øverste højre side. Knarbjerg Diesel anes i baggrunden