torsdag den 30. august 2012

Knarbjergbanen under renovering

2012 har været et meget stille år på Knarbjergbanen.
En udpræget mangel på "jernbaneenergi" og begrænsede tilmeldinger, har betydet aflysning af de annoncerede køredage.

Hen over sommeren er energien kommet tilbage og arbejdet med at få banen i gang igen er startet.
Lige nu arbejdes der på ny køreplan og en forenkling af fragtseddel systemet således at, det fremover gerne skulle blive mere overskueligt for personalet at afvikle trafikken.

Sideløbende med den nye køreplan, arbejdes der med indførelsen af kort koplinger på materiellet. Det har givet lidt udfordringer, men ser nu ud til at lykkes, så det visuelle indtryk af togene bliver forbedret en smule.Valget er faldet på Märklins kortkoplinger, fordi de er relativt nemme at betjene under rangering og også kan kople med de gamle A-koplinger, som sidder på nogle af de ældre vogne uden NEM-skakt, som bruges på anlægget.

Derudover skal der laves nogle enkelte forbedringer på selve anlægget inden, der igen kan køres efter køreplan.
Målet er at der kan køres til banens 5 års fødselsdag i november, men om dette kan nås, vil tiden vise