Kort intro til Knarbjerg

Hele formålet med modelbaneanlægget Knarbjerg er, at lege med tog og gerne være flere om det.
Leg skal helst være sjovt, men må også gerne være udfordrende, uden man af den grund risikerer at få stress.

Køreplanskørsel hvor togene har nogle konkrete opgaver at løse undervejs indfrier fint disse mål på en underholdende måde. 
  • Der køres på anlægget ca en gang om måneden, hvor der køres efter køreplan med ur
  • En kørsel kræver mindst 2 og gerne 4 personer til at bemande de to hold, der kører togene.
  • Hvert hold kører kun eet tog af gangen
  • Al sporskifte omstilling og af/tilkobling af vogne foregård manuelt.
  • Planlægningen begyndte i 2006 og modulerne blev samlet i sommeren 2007
  • Første gang der blev kørt efter køreplan var den 29. november 2007. Siden da er der afviklet ca 30 køreaftner.
Knarbjergbanen er en DSB sidebane, som udgår fra "Købstaden" hvorfra, der er forbindelse til resten af det danske jernbanenet. Købstaden ligger "et sted i det sydlige Jylland", som ikke er nærmere defineret.
Herfra løber banen til Knarbjerg, som er en mellemstor provinsby i bunden af en heller ikke nærmere defineret jysk fjord med gode naturlige forhold for skibstrafikken.
Strækningen mellem de to byer er relativt kort med en mellemstation - "Bjaldbæk" og et par mindre trinbrætter, men ingen af disse er konkretiseret, og det er i bund og grund heller ikke så vigtigt ...

Modelbaneanlægget omfatter kun den del af banen, som ligger inde i selve Knarbjerg. Resten af banen er kogt ned til en opstillingsbanegård med det meget sigende navn "Købstaden".
Knarbjerg's "hovedbanegård" hedder  Knarbjerg Vest og ligger i den vestlige del af byen lidt uden for centrum. Herfra løber banen gennem byen til Havnen, hvor banens største godskunder holder til. Det er dem, der er banens eksistensgrundlag, sammen med stykgodstrafikken, som ekspederes fra "Vest".
Midt imellem, og ca. i centrum af byen, ligger så Knarbjerg Bystation. Her er et lille omløb for ekspedition af to mindre industrier og, i forlængelse af omløbet ligger en perron til persontogene.