søndag den 30. juli 2017

Driften genoptages til efteråret

Så kom der endelig forbindelse mellem Knarbjerg og Mørkøbing igen efter mere end halvandet års pause.
Det betyder, jeg nu tør sætte dato for, hvornår driften kan genoptages på banen nemlig lørdag den 9 december - mere end to år efter at driften blev sat på pause grundet flytning...
Maskinerne er klar på opstillingsbanegården "Mørkøbing" til at kører tog igen ,o)

Knarbjerg Vest er blevet forlænget med 60 cm, hvilket giver stationen et meget bedre udtryk.Ardelt traktoren rangerer på Knarbjerg Vest med tankvogn til Knarbjerg Diesel på bystationen

Bystationen med Knarbjerg Diesel og klædefabrikken er den del af banen, som har gennemgået færrest ændringer i banens 10 årige levetid. Sporet ved dieselfabrikken skal dog forlænges så, der bliver plads til et lille tankanlæg.

Havnen er endnu urørt men, det er nødvendigt at flytte omløbssporet og ændre på placeringen af siloanlægget for at lette rangeringen i de nye omgivelser

onsdag den 12. juli 2017

Det går langsomt fremad

Knarbjerg Vest er nu kommet op i fuld længde. Stationen er blevet forlænget med 60 cm i forhold til tidligere. Det er sket ved at skyde et ekstra modul ind i midten af stationen.

Næste opgave bliver havnen, hvor de nye lokaler ikke giver mulighed for at komme til sporene på samme måde og, derfor skal bl.a. omløbet flyttes, for at man kan komme til at koble af og på.
Men der er også blevet mulighed for at tilføje en ny virksomhed og et ekstra kajspor, så alt i alt bliver der lidt mere at lave på den nye havn.