Drift og køreplanskørsel

Opdateret 1. juni 2019
Knarbjerg Banen er en DSB sidebane, med både gods- og persontrafik.

Trafikken.
Persontrafikken varetages af  motorvogne litra MO med og uden styrevogn samt MX trukne tog.
De fleste persontog køres mellem "Mørkøbing"og Knarbjerg Vest, men  morgen og eftermiddag køres helt ned til havnen.
På den måde skabes der også direkte forbindelse med rutebåden "Anne-Marie" der sejler ud til de mindre samfund på øerne ude ved kysten og langs med fjorden.

Godstrafikken afvikles for det meste med de to daglige godstog, men nogle af stykgodsvognene hænges efter persontog for at kunne nå hurtigere frem. Desuden kan visse af persontogene i travle perioder, efter behov, medbringe godsvogne, som der ikke er plads til i godstogene.

Knarbjerg's egen rangermaskine starter normalt dagen med at køre tom til Mørkøbing for at hente det første godstog, der hovedsageligt består af vogne til varehus og læssevej på Knarbjerg V og enkelte til havnen.
Arbejdsdagen går med at ekspedere vognene til de respektive kunder og indsamle vogne herfra, som skal ud i landet. Dagen sluttes med at køre et godstog til Mørkøbing og derefter tom tilbage til remisen i Knarbjerg for at overnatte.

I løbet af dagen kommer endnu et godstog til byen. Det har stort set kun vogne med til kunderne på havnen samt til privatbanen, men kan undtagelsesvis medbringe vogne til "Vest", der så koples af dér og overlades til rangermaskinen. På havnen er det togmaskinen, som udfører rangeropgavene. Vogne udsættes og indsamles hos kunderne, hvorefter toget kører tilbage til Knarbjerg V, hvor der optages stykgodsvogne til Sjælland inden, der fortsættes mod Mørkøbing og videre ud i landet.

Kørsel efter køreplan
Kørslen på banen klares af 2 til 3 hold, som hver består af en lokomotivfører, der kører toget, og en togfører, der tilrettelægger "strategien" for, hvordan rangeropgaverne skal løses, så toget holder planen. Derudover holder han styr på papirerne og hjælper med omstilling af sporskifter og kobling af vogne.

Ca midtvejs i arbejdsdagen byttes der roller mellem de to på holdet.
Een mand kan godt klare opgaven alene, men har så lidt mere at holde styr på under vejs.

Køreplanen der køres efter er en grafisk køreplan, hvor togene fremstår som streger i et koordinatsystem med strækningen på den vandrette akse og tiden på den lodrette.
Derudover er der, for hvert tog, et arbejdskort med alle nødvendig oplysninger om toget og de opgaver, det skal løse. Øverst står tognummer og oprangeringsplan. I midten er der en køreplan, så togføreren kan se, hvad tid han skal køre, fra hvilket spor, og om han evt. skal krydse med et andet tog. Nederst er der så en beskrivelse af de opgaver, der evt. skal løses under vejs.

Godstogenes arbejdskort er lidt mere komplekse end persontogenes, og dertil kommer så et større eller mindre antal vognkort som beskrevet på siden "Godsvognsstyring"

Ur
For at tilføre køreplanskørslen et ekstra pift har jeg på computeren et hurtigtgående ur, som jeg har downloadet hos "TT-module" i tyskland. Normalt køres i forholdet 1/6 hvor een modeltime svare til ca 10 minutter på et almindeligt ur.

Mine køreaftner holdes normalt på hverdage og det giver et lille problem i forhold til at køre med ur på denne måde, da der jo kun er 1½ til 2 timer til rådighed. En hurtig hovedregning vil afsløre at, der maximalt kan køre tog på Knarbjerg banen i 12 af døgnets timer.
Det er mit håb at dette problem bliver mindre med en ny køreplan en gang i fremtiden. Den nuværende plan er kun midlertidig for at vi kunne få indsamlet erfaringer og lokaliseret fejl og mangler ved anlæg og spor i forhold til det at køre efter køreplan med vognkort.
Men nu er der pludselig gået 3 år og vi har egentlig ikke oplevet det som forstyrrende for legen, at togene ikke kører hele dagen. Men det er stadig på ønskesedlen at få det rettet op...

Forberedelse af en køreaften.
Da størstedelen af kørslen på anlægget foregår ved rangerbevægelser, stiller det et væsentligt krav til spor og rullende materiel: Der skal kunne køres langsomt - meget langsomt, og dét er ikke særligt sjovt, hvis togene hele tiden stopper, fordi de mangler strøm af den ene eller anden grund.
En vigtig del af forberedelsen af en køreaften består derfor i at rense spor. Alle spor tørres af med en klud, som ikke fnugger og ca hver tredie gang renses hjul og strømoptag på lokomotiverne.
Desuden skal koblingerne helst være justeret, så de kobler nemt og ubesværet og uden problemer lader sig skille ad igen.