Kort intro til Knarbjerg

Opdateret juni 2019
Hele formålet med modelbaneanlægget Knarbjerg er, at lege med tog og gerne være flere om det.
Leg skal helst være sjovt, men må også gerne være udfordrende, uden man af den grund risikerer at få stress.

Køreplanskørsel hvor togene har nogle konkrete opgaver at løse undervejs indfrier fint disse mål på en underholdende måde. 
  • Når driften genoptages sidst i 2019 er det målet at afholde køreaften ca hver anden måned hvor, der køres efter køreplan med ur
  • En kørsel kræver mindst 2 og gerne 4 personer til at bemande de to hold, der kører togene.
  • Hvert hold kører kun eet tog af gangen
  • Al sporskifte omstilling og af/tilkobling af vogne foregård manuelt.
  • Planlægningen af den første bane, begyndte i 2006 og modulerne blev samlet i sommeren 2007
  • Første gang der blev kørt efter køreplan var den 29. november 2007. Frem til nedlæggelsen af den oprindelige bane i oktober 2015, blev der afholdt ca 50 køreaftner.
  • På grund af flytning ophørte driften i oktober 2015 og, det var planen at køre igen fra efteråret 2017 men, en pludselig vandskade satte en stopper for den plan. Siden da er en stort set ny bane blevet projekteret og, det forventes at driften kan genoptages sidst i 2019 eller i starten af 2020.
Knarbjergbanen er en DSB sidebane, som udgår fra købstaden "Mørkøbing" hvorfra, der er forbindelse til resten af det danske jernbanenet. Mørkøbing ligger "et sted i det sydlige Jylland", som ikke er nærmere defineret.
Herfra løber banen til Knarbjerg, som er en mellemstor provinsby i bunden af en heller ikke nærmere defineret jysk fjord med gode naturlige forhold for skibstrafikken.
Strækningen mellem de to byer er relativt kort med en mellemstation - "Bjaldsbæk" og et par mindre trinbrætter, men ingen af disse er konkretiseret, og det er i bund og grund heller ikke så vigtigt ...

Knarbjerg betjenes også af en gren af "Hylkedal Privatbaner", som kommer ind til Knarbjerg fra den modsatte end af stationen.
Privatbanen udspringer i byen "Hylke" og løber der fra til byen "Mørke", som i praksis er Knarbjergbanens opstillingsbanegård hvor, der er lidt landskab i form af lidt bymiljø i baggrunden.
Fra "Mørke" går banen videre til Skovsør og der fra ind til Knarbjerg.

Sporplan for Knarbjergbanerne oktober 2019
Grøn = den permanente del af anlægget, som står fremme hele tiden
Gul = Sektioner som kam fjernes let hvis rummet skal bruges som gæsteværelse
Orange = sektioner, der monteres forud for hver køreaften
Alle sektioner er bygget, alle spor er lagt og der er strøm på både spor og digital styring.
 

Modelbaneanlægget er bygget som en ringbane bestående af en permanent del, som er opbygget i husets gæsteværelse og kontor, samt 12 sektioner, der kan monteres i forbindelse med køreaftner.
"Mørkøbing"/"Mørke" er fælles opstillingsbanegård for både statsbanen og privatbanen.

Knarbjerg's "hovedbanegård" hedder  Knarbjerg Vest og ligger i den vestlige del af byen lidt uden for centrum. Herfra løber banen ned til Havnen, hvor banens største godskunder holder til. Det er dem, der er banens eksistensgrundlag, sammen med stykgodstrafikken, som ekspederes fra "Vest".
Oprindelig var der, mellem "Knarbjerg vest og Havnen, en "By Station" men, den er forsvundet i forbindelse med ombygningen af banen og kun navnet "Knarbjerg Vest" er bevaret, som en reminiscens fra fortiden.
På statsbanen findes også stationen "Bjaldsbæk", som bliver en tillempet model af Hareskoven Station på Slangerupbanen.
På privatbanen er der en mellemstation "Skovsør" som huser banens største enkeltindustri "Ghünters Industrier", som er en træ- og kemikalievirksomhed i stil med Junckers Fabrikker i Køge