torsdag den 16. november 2017

Knarbjerg kører videre - heldigvis


Den "nye" Knarbjerg Station

Det er lykkedes at finde et andet lokale til Knarbjergbanen. Lokalet er en hel del mindre end den kælder, banen det sidste års tid har holdt til i, så det er kun en meget lille del af den oprindelige bane, som kan genanvendes.
Det betyder at, der skal tænkes nye tanker. Det er muligt at føre det oprindelige koncept videre, men der åbner sig også en række andre muligheder, som skal tænkes igennem i de næste måneder.

I første omgang er Knarbjerg Vest blevet sat op i det nye lokale. Den forlængelse på 60 cm, som var blevet indbygget i kælderen, er der ikke længere plads til, så den er fjernet og sporene til varehus og læssevej er ført tilbage til deres oprindelige forløb før forlængelsen.
Der er også sat strøm på, så der kan trilles lidt frem og tilbage mens den nye linjeføring udtænkes